game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024 - Hit Club Game Bài đổI Thưởng

 • Danh mục sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm

 • Mã sản phẩm

 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024

Main Switch

 • Thương hiệu

 • Tên sản phẩm

  Main Switch
 • Mã sản phẩm

 • Khóa điều khiển  :  Dòng điều khiển 6A-2400A
 • Khóa đóng cắt ON/OFF , 1-OFF-2 :  Dòng đóng cắt 16A-1250A
 • Isolator  : Dòng đóng cắt 16A-1250A
 • Hộp nhựa, hợp kim nhộm, thép không gỉ ,IP67-IP68
 • Contactors 16A-115A, Relay nhiệt, Mini Relay
 • Cable Gland