game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024 - Hit Club Game Bài đổI Thưởng

 • Danh mục sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm

 • Mã sản phẩm

 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024

Đồng hồ Ampe có switch chuyển mạch

 • Thương hiệu

 • Tên sản phẩm

  Đồng hồ Ampe có switch chuyển mạch
 • Mã sản phẩm

  ERI96C

Đồng hồ đo Ampe có switch chuyển mạch

- Size : 48x48, 72x72, 96x96, 144x144 mm

- Đo qua biến dòng : 1A  hoặc 5A

- Cấp chính xác : 1.5

- Scale : 90 độ / 240 độ