game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024 - Hit Club Game Bài đổI Thưởng

 • Danh mục sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm

 • Mã sản phẩm

 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024

Biến dòng

 • Thương hiệu

  REVALCO - STE
 • Tên sản phẩm

  Biến dòng
 • Mã sản phẩm

  TAR..

Biến dòng đo lường :

- Dòng đo : 1A - 6000A

- Ngõ ra : 1A hoặc 5A

- Cấp chính xác : 0.5

Biến dòng bảo vệ :

- Dòng bảo vệ : 1A - 600A

- Cấp bảo vệ : 5p5, 5p10, 5p20