game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024 - Hit Club Game Bài đổI Thưởng

 • Danh mục sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm

 • Mã sản phẩm

 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024
 • game bài đổi thưởng uy tín ftkh 2024

Khóa chuyển mạch 1-OFF-2, 3P, có chìa khóa

 • Thương hiệu

  KRAUS&NAIMER
 • Tên sản phẩm

  Khóa chuyển mạch 1-OFF-2, 3P, có chìa khóa
 • Mã sản phẩm

  CA10-A212 FT2 S0V750D

Khóa chuyển mạch 3 vị trí , 1-OFF-2

Dòng : 20A

Số tiếp điểm : 3P

Mặt khóa có thể khắc lại theo yêu cầu.

Lọai FT2 SOV750D : Loại phi 22, có chìa khóa bảo vệ